Vill du skapa meningsfull, långsiktig och hållbar förändring där alla känner sig delaktiga? Grattis! Då har du kommit rätt!!

Personlig dialektik®

Djupare förståelse och insikt

Read More

Organisationsbarometern®

Kraftfullt verktyg för organisationens förändring

Read More


Välkommen till “NejJa”, vi arbetar tillsammans för en gemensam önskad förändring på individ, grupp, organisations och samhällsnivå.Loga web
Alla som berörs av förändrings/utvecklingsfrågan är med och samskapar sin egen och andras del i förändringsprocessen.
Inte bara företag som Volvo och IKEA använder fyrarummaren i sitt professionella förändringsarbete, även skolan har börjat se värdet
av instrumenten i ledningen, personalen och i klassrummet. Arbetet med förändringens fyra rum® passar i alla verksamheter.

Kontakta oss för en introduktion i Fyrarummaren®, det gör skillnad!